Wie is Jan Pals.

Jan Pals is de oprichter van Pals Arbeidszaken. Hij omschrijft zichzelf als ‘wilskrachtig, energiek, enthousiast, flexibel en creatief’. Jan is zeer geïnteresseerd in verhoudingen tussen mensen. Die interesse loopt als een rode draad door zijn leven. Hij is dan ook zeer communicatief ingesteld. Met respect voor de ander, daar staat Jan Pals als persoon voor. Die filosofie komt in het bureau en in het werk terug. Lees hier meer over de filosofie van Pals op arbeid.

Onderwijs
Na de middelbare schooltijd koos Jan Pals voor het onderwijs. Ruim 10 jaar was hij werkzaam in het basis- en hoger onderwijs. Tegelijkertijd ging hij onderwijskunde studeren in Leiden.

Ervaring
Na het afronden van deze studie gaf Jan zijn carrière een vervolg via diverse functies bij vakorganisaties. Daar ontwikkelde Jan Pals zijn kennis op het gebied van arbeidsvraagstukken. Hij was betrokken bij het afsluiten van ondernemings-cao’s, bij het samenstellen van arbeidsvoorwaardenpakketten, bij het begeleiden van reorganisaties, fusies, privatiseringen en bij het realiseren van sociale plannen.

Loopbaan
Jan Pals is vanaf 2002 in tal van functies werkzaam geweest bij een groot aantal bedrijven en organisaties. Rode draad : arbeidsvraagstukken en verandertrajecten. In deze periode volgde Jan Pals ook diverse opleidingen om zijn kennis uit te breiden en zijn ervaringen te onderbouwen.

Klik hier voor zijn profiel op LinkedIn. Ook kunt u hier lezen welke opdrachten Jan Pals voor diverse instanties heeft uitgevoerd.