Waar zijn wij in het nieuws?

Jan Pals is als auteur verbonden aan uitgeverij Pearson. Momenteel heeft Jan Pals een boek over arbeidsvoorwaarden in voorbereiding. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Pals Arbeidszaken start Coachingsactiviteiten:
Pals Arbeidszaken is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij een aantal coachingstrajecten. In al die gevallen waarin het functioneren van betrokkene in het geding komt, kan coaching een instrument zijn voor het bedrijf om daarin te investeren met als doel een beter functioneren van betrokken medewerker. Pals Arbeidszaken heeft een coachingstraject ontwikkeld dat hier op inspeelt.

Pals werkt aan project ‘Langer leven, ook langer werken’
Jan Pals heeft een project ontwikkeld dat zich richt op het thema “Langer leven, ook langer werken’. In dit project draait het om de vraag hoe om te gaan met de vraag of het haalbaar is om na je 65e nog door te werken. Wat heeft dat voor gevolgen? Voor jezelf als mens. Maar ook: wat zijn de juridische aspecten, de economische, de sociale, de financiële en de politieke? Wat zijn de weerstanden en houdt een werknemer een vrije keuze?

Jan Pals heeft dit project met veel succes uitgezet bij een flink aantal personen, bedrijven en organisaties. Neem contact met Pals Arbeidszaken op voor meer informatie.