De filosofie van Pals Arbeidszaken

Pals Arbeidszaken heeft een eigen kijk, een eigen filosofie waar het om ‘arbeid’ gaat.

De huidige werknemer heeft maximale rechtsbescherming. Die bescherming is geregeld in tal van wet- en regelgeving. Pals Arbeidszaken stelt:

Wij vinden dat er anno 2010 teveel rechtsbescherming is en te weinig uitdagingen voor de werknemers. Daarom: Is er opnieuw een politieke strijd nodig om een balans te vinden tussen:

  1. Collectiviteit versus Individualism
  2. Staatsinterventie versus Eigen Verantwoordelijkheid
  3. Gebruikswaarde versus Ruilwaarde
  4. Welzijn versus Schaarste

Arbeid werkt verslavend; geen Arbeid werkt demoraliserend. Zo kijkt Pals Arbeidszaken tegen het begrip ‘arbeid’ aan.